Angel Vigilance Token for MTG (ISH)
Cat Soldier token for MTG (Clint Cearley)
Elf Knight Token for MTG (ISH)
Knight Samayaza Token for MTG (Peter Mohrbacher)
Knight Token for MTG (Jack Hugh Baker)